Kiên Giang: Gắn biển 2 công trình chào mừng đại hội Đảng

LĐLĐ tỉnh tham quan công trình thư viện thân thiện của CĐCS Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1 (Vĩnh Thuận). Ảnh: Bảo Trân
LĐLĐ tỉnh tham quan công trình thư viện thân thiện của CĐCS Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1 (Vĩnh Thuận). Ảnh: Bảo Trân
LĐLĐ tỉnh tham quan công trình thư viện thân thiện của CĐCS Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1 (Vĩnh Thuận). Ảnh: Bảo Trân
Lên top