Long An: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước

Lễ gắn biển công trình. Ảnh: S.H
Lễ gắn biển công trình. Ảnh: S.H
Lễ gắn biển công trình. Ảnh: S.H
Lên top