Khám sức khoẻ miễn phí cho 600 người lao động nhân Tháng Công nhân

Một hoạt động phục vụ công nhân lao động của Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Ảnh: Đ.Q.Toản
Một hoạt động phục vụ công nhân lao động của Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Ảnh: Đ.Q.Toản
Một hoạt động phục vụ công nhân lao động của Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Ảnh: Đ.Q.Toản
Lên top