Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau

Gian hàng 0 đồng của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Đỗ Đức Thiệm
Gian hàng 0 đồng của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Đỗ Đức Thiệm
Gian hàng 0 đồng của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Đỗ Đức Thiệm
Lên top