Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thuộc diện tinh giản biên chế

Chế độ biên chế suốt đời với viên chức chính thức bỏ từ tháng 7.2020, đồng thời Chính phủ cũng quy định 13 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm.

Infographic

Lên top