cách làm hay từ cơ sở

Mô hình “Tiết giảm bữa ăn sáng để hỗ trợ hộ nghèo”

Nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) Hồ Đăng Dường (bên trái) trao hỗ trợ hộ nghèo hưởng bảo trợ xã hội tại xã Mỹ Hòa Hưng. Ảnh: Cẩm Tú
Nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) Hồ Đăng Dường (bên trái) trao hỗ trợ hộ nghèo hưởng bảo trợ xã hội tại xã Mỹ Hòa Hưng. Ảnh: Cẩm Tú
Nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) Hồ Đăng Dường (bên trái) trao hỗ trợ hộ nghèo hưởng bảo trợ xã hội tại xã Mỹ Hòa Hưng. Ảnh: Cẩm Tú
Lên top