Tuyên truyền BHXH trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của NLĐ

Trang “Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn” trên Facebook. 
Ảnh: Đức Minh
Trang “Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn” trên Facebook. Ảnh: Đức Minh
Trang “Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn” trên Facebook. Ảnh: Đức Minh
Lên top