Khánh Hòa: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng

Nhiều doanh nghiệp ở Khánh Hòa công bố lương thưởng Tết gần bằng tháng lương cơ bản. Ảnh: Phương Linh
Nhiều doanh nghiệp ở Khánh Hòa công bố lương thưởng Tết gần bằng tháng lương cơ bản. Ảnh: Phương Linh
Nhiều doanh nghiệp ở Khánh Hòa công bố lương thưởng Tết gần bằng tháng lương cơ bản. Ảnh: Phương Linh
Lên top