Ninh Bình: Thưởng Tết cao nhất 230 triệu đồng, thấp nhất 150 nghìn đồng

Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công (KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn)  có mức thưởng Tết cao nhất với 230 triệu đồng. Ảnh: NT
Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công (KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn) có mức thưởng Tết cao nhất với 230 triệu đồng. Ảnh: NT
Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công (KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn) có mức thưởng Tết cao nhất với 230 triệu đồng. Ảnh: NT
Lên top