Kết nạp 18 đảng viên là người lao động các doanh nghiệp FDI ở Hải Phòng

Lãnh đạo Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng trao quyết định kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng trao quyết định kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng trao quyết định kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú. Ảnh Mai Dung
Lên top