Hải Phòng công bố các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cũng nằm trong đối tượng được hỗ trợ của UBND TP.Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cũng nằm trong đối tượng được hỗ trợ của UBND TP.Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cũng nằm trong đối tượng được hỗ trợ của UBND TP.Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Lên top