Hải Phòng biểu dương 89 lao động sáng tạo, 135 lao động giỏi năm 2020

89 CNVCLĐ TP.Hải Phòng nhận Bằng Lao động sáng tạo năm 2020. Ảnh Mai Dung
89 CNVCLĐ TP.Hải Phòng nhận Bằng Lao động sáng tạo năm 2020. Ảnh Mai Dung
89 CNVCLĐ TP.Hải Phòng nhận Bằng Lao động sáng tạo năm 2020. Ảnh Mai Dung
Lên top