Người lao động Khu kinh tế Hải Phòng đóng góp gần 21.500 sáng kiến năm 2020

Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng biểu dương lao động giỏi năm 2020. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng biểu dương lao động giỏi năm 2020. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng biểu dương lao động giỏi năm 2020. Ảnh Mai Dung
Lên top