Chi bộ Công đoàn - doanh nghiệp KKT Hải Phòng kết nạp 2 đảng viên mới

Lãnh đạo Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp khu kinh tế Hải Phòng trao quyết định, tặng hoa đảng viên mới. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp khu kinh tế Hải Phòng trao quyết định, tặng hoa đảng viên mới. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp khu kinh tế Hải Phòng trao quyết định, tặng hoa đảng viên mới. Ảnh Mai Dung
Lên top