Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn ngày 13.6.2018