Hậu Giang: Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Hoài Phúc.
Các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Hoài Phúc.
Các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Hoài Phúc.
Lên top