LĐLĐ huyện Long Mỹ (Hậu Giang) tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở

Đồng chí Ngô Hồng Luận - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Mỹ - phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: Hoài Phúc
Đồng chí Ngô Hồng Luận - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Mỹ - phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: Hoài Phúc
Đồng chí Ngô Hồng Luận - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Mỹ - phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: Hoài Phúc
Lên top