Cty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh):

Hàng trăm công nhân tiếp tục ngừng việc tập thể

Công nhân ngừng việc tập thể sáng 17.12 để phản đối Cty chậm lương. Ảnh: TRẦN TUẤN
Công nhân ngừng việc tập thể sáng 17.12 để phản đối Cty chậm lương. Ảnh: TRẦN TUẤN
Công nhân ngừng việc tập thể sáng 17.12 để phản đối Cty chậm lương. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top