Hải Dương: Dừng hoạt động doanh nghiệp nếu không bảo đảm phòng dịch

Công nhân Công ty TNHH Eastech Việt Nam (Hải Dương) tuân thủ biện pháp 5K trong giờ làm việc. Ảnh: Diệu Thúy
Công nhân Công ty TNHH Eastech Việt Nam (Hải Dương) tuân thủ biện pháp 5K trong giờ làm việc. Ảnh: Diệu Thúy
Công nhân Công ty TNHH Eastech Việt Nam (Hải Dương) tuân thủ biện pháp 5K trong giờ làm việc. Ảnh: Diệu Thúy
Lên top