Thêm một huyện ở Hải Dương cho học sinh nghỉ học vì dịch COVID-19

Huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho học sinh nghỉ học từ 8.5 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa Mai Dung
Huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho học sinh nghỉ học từ 8.5 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa Mai Dung
Huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho học sinh nghỉ học từ 8.5 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa Mai Dung
Lên top