Hải Dương: Truy vết F1, F2 của 3 BN COVID-19 từ BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư

Nhiều huyện của tỉnh Hải Dương đang tích cực, khẩn trương truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 từ BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Ảnh CTV
Nhiều huyện của tỉnh Hải Dương đang tích cực, khẩn trương truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 từ BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Ảnh CTV
Nhiều huyện của tỉnh Hải Dương đang tích cực, khẩn trương truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 từ BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Ảnh CTV
Lên top