Hải Dương tiếp tục tìm người đến 8 điểm liên quan chùm ca mắc COVID-19

Công an tỉnh Hải Dương tìm người đến 8 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Công an tỉnh Hải Dương tìm người đến 8 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Công an tỉnh Hải Dương tìm người đến 8 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top