Hà Tĩnh: Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 150 đoàn viên

Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH dịch vụ bốc dỡ hàng hóa Vỹ Hùng. Ảnh: CĐ.
Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH dịch vụ bốc dỡ hàng hóa Vỹ Hùng. Ảnh: CĐ.
Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH dịch vụ bốc dỡ hàng hóa Vỹ Hùng. Ảnh: CĐ.
Lên top