Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam thành lập công đoàn cơ sở

BCH công đoàn và ban lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam cùng với chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên. Ảnh: VĐ
BCH công đoàn và ban lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam cùng với chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên. Ảnh: VĐ
BCH công đoàn và ban lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam cùng với chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên. Ảnh: VĐ
Lên top