Kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ: Duy trì nguồn thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp lý

Việc thu kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Trong ảnh: Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng quà cho các nữ công nhân của Cty Huê Phong bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19. 
Ảnh: Nam Dương
Việc thu kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Trong ảnh: Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng quà cho các nữ công nhân của Cty Huê Phong bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Việc thu kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Trong ảnh: Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng quà cho các nữ công nhân của Cty Huê Phong bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Lên top