Hà Nội: Gia đình đoàn viên Phùng Đăng Tiến đã hết lo nhà sập

Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (thứ ba, từ phải qua) trao hỗ trợ kinh phí của LĐLĐ TP. Hà Nội cho gia đình đoàn viên Phùng Đăng Tiến. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (thứ ba, từ phải qua) trao hỗ trợ kinh phí của LĐLĐ TP. Hà Nội cho gia đình đoàn viên Phùng Đăng Tiến. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (thứ ba, từ phải qua) trao hỗ trợ kinh phí của LĐLĐ TP. Hà Nội cho gia đình đoàn viên Phùng Đăng Tiến. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top