Góc bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp

“Góc bảo vệ môi trường” tại Công ty ShillaBag (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). 
Ảnh: K.Q
“Góc bảo vệ môi trường” tại Công ty ShillaBag (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Ảnh: K.Q
“Góc bảo vệ môi trường” tại Công ty ShillaBag (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Ảnh: K.Q
Lên top