An Giang: Tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong Tháng công nhân

CĐCS Công ty CP phát triển du lịch phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động lồng ghép gameshow tạo sự thích thú cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Tuyết Như
CĐCS Công ty CP phát triển du lịch phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động lồng ghép gameshow tạo sự thích thú cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Tuyết Như
CĐCS Công ty CP phát triển du lịch phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động lồng ghép gameshow tạo sự thích thú cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Tuyết Như
Lên top