Ký thỏa ước lao động tập thể nơi chưa có Công đoàn cơ sở:

Chăm lo người lao động kết hợp với phát triển đoàn viên

Bà Lê Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ quận 5, TPHCM (bên phải) - cùng Giám đốc Cty TNHH Tư vấn và đầu tư DTL ký, trao thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Đức Long
Bà Lê Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ quận 5, TPHCM (bên phải) - cùng Giám đốc Cty TNHH Tư vấn và đầu tư DTL ký, trao thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Đức Long
Bà Lê Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ quận 5, TPHCM (bên phải) - cùng Giám đốc Cty TNHH Tư vấn và đầu tư DTL ký, trao thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Đức Long
Lên top