Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và người lao động:

Gỡ khó để nâng cao hiệu quả hơn nữa

Đoàn viên CĐ, NLĐ quận Long Biên (Hà Nội) mua hàng qua thẻ ưu đãi, giảm giá tại Cty TNHH TM Thạch Bàn trong chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và người lao động. Ảnh: Sơn Tùng
Đoàn viên CĐ, NLĐ quận Long Biên (Hà Nội) mua hàng qua thẻ ưu đãi, giảm giá tại Cty TNHH TM Thạch Bàn trong chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và người lao động. Ảnh: Sơn Tùng
Đoàn viên CĐ, NLĐ quận Long Biên (Hà Nội) mua hàng qua thẻ ưu đãi, giảm giá tại Cty TNHH TM Thạch Bàn trong chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và người lao động. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top