Đuổi việc sai quy định, tòa buộc nhận lại và bồi thường 800 triệu đồng

Phiên tranh luận vụ xét xử doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật. Ảnh: Nhật Hồ
Phiên tranh luận vụ xét xử doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật. Ảnh: Nhật Hồ
Phiên tranh luận vụ xét xử doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top