Gian nan trong xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội

Đoàn thanh niên BHXH tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền về BHXH, BHTN, BHYT. Ảnh: NT
Đoàn thanh niên BHXH tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền về BHXH, BHTN, BHYT. Ảnh: NT
Đoàn thanh niên BHXH tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền về BHXH, BHTN, BHYT. Ảnh: NT
Lên top