Doanh nghiệp nợ BHXH hết đường trây ỳ?

Công nhân Cty TNHH Nam Phương bị “treo” quyền lợi về BHXH đã quá lâu.
Công nhân Cty TNHH Nam Phương bị “treo” quyền lợi về BHXH đã quá lâu.
Công nhân Cty TNHH Nam Phương bị “treo” quyền lợi về BHXH đã quá lâu.
Lên top