Đồng Nai: Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để phát sinh dịch bệnh

Công nhân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào làm việc. Ảnh: Minh Châu
Công nhân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào làm việc. Ảnh: Minh Châu
Công nhân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào làm việc. Ảnh: Minh Châu
Lên top