Đồng Nai diễn tập phương án phòng chống dịch COVID-19 trong Khu công nghiệp

Một khu cách ly tại Công ty TNHH Pousung VN. Ảnh: Minh Châu
Một khu cách ly tại Công ty TNHH Pousung VN. Ảnh: Minh Châu
Một khu cách ly tại Công ty TNHH Pousung VN. Ảnh: Minh Châu
Lên top