Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Hà Anh |

"Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động" là chủ đề của Diễn đàn số 2 do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 30.11, tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Chủ trì Diễn đàn là ông Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN.

Tham gia Diễn đàn có ông Phan Văn Hùng - Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đoàn đại biểu Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam; LĐLĐ các tỉnh: Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, Bắc Kạn, Lai Châu…

Ông Nguyễn Văn Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN trình bày đề dẫn tại Diễn đàn số 2. Ảnh: Hà Anh
Ông Nguyễn Văn Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN trình bày đề dẫn tại Diễn đàn số 2. Ảnh: Hà Anh

Phát biểu tại Diễn đàn số 2, ông Nguyễn Văn Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN cho biết, Trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các cấp công đoàn đã chủ động thích ứng, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động công đoàn trong bối cảnh dịch bệnh để có rất nhiều đổi mới về phương thức chỉ đạo, cách thức triển khai công tác thi đua, khen thưởng.

Ông Nguyễn Văn Toản cho biết, nhằm đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, với mong muốn đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp từng đối tượng, hướng về cơ sở, khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, công tác, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, xây dựng văn hóa công sở, tạo sức lan tỏa đối với toàn hệ thống và xã hội.

Các đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn số 2. Ảnh: Hà Anh
Các đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn số 2. Ảnh: Hà Anh

Khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, mang tính nêu gương, giáo dục, tập trung cho người lao động trực tiếp, khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong thi đua, khen thưởng. Ban Tổ chức Diễn đàn đã gợi ý một số nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận như sau: Công đoàn các cấp với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động.

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

Đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ.

Từ thực trạng phong trào thi đua hiện nay, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ khu vực doanh nghiệp.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối kết hợp với chính quyền, đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động.

Đề xuất các phương án củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp công đoàn.

Thượng tá Nghiêm Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Viettel phát biểu tham luận tại Diễn đàn 2. Ảnh: Hà Anh
Thượng tá Nghiêm Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Viettel phát biểu tham luận tại Diễn đàn 2. Ảnh: Hà Anh

Phát biểu tham luận tại Diễn đàn số 2, Thượng tá Nghiêm Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho biết, trong 5 năm 2018 - 2023, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong Công đoàn Quân đội đã phát huy, khơi dậy tiềm năng say mê nghiên cứu sáng tạo, tích cực, chủ động ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào lao động, sản xuất và công tác. Chính vì vậy, trong 5 năm qua đã có 31.048 công trình sản phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (tăng 11% so với giai đoạn 2012-2017) và vượt chỉ tiêu Chương trình hành động Công đoàn Quân đội 5 năm 2018 - 2023 với 98/95% số CĐCS có công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến được áp dụng đạt hiệu quả của cán bộ, ĐVCĐ ở các CĐCS trong toàn quân, làm lợi hơn 3.385 tỉ đồng…

Để đạt được kết quả trên, Công đoàn Viettel đã phối hợp với lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả của Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các mô hình tiêu biểu về lao động giỏi, lao động sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nghiên cứu, học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; thực hiện Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân và các phong trào thi đua của các ngành;

Quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đảm bảo phục vụ việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật quân sự; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong lao động sản xuất, công tác là nội dung trọng yếu để thúc đẩy, nuôi dưỡng, phát triển phong trào…

Các đại biểu chú ý lắng nghe tham luận tại Diễn đàn số 2. Ảnh: Hà Anh
Các đại biểu chú ý lắng nghe tham luận tại Diễn đàn số 2. Ảnh: Hà Anh

Các đại biểu cũng đã trao đổi về những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn triển khai công tác thi đua, khen thưởng; từ đó đề xuất các mục tiêu, giải pháp trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2023-2028…

Nhằm phát huy sự tập trung, trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đóng góp các ý kiến sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thi đua yêu nước gắn với quyền lợi đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn cùng đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Sóc Trăng không ngừng ra sức thi đua sáng tạo trong lao động, sản xuất đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Củng cố khối đại đoàn kết, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc tiếp tục động viên nhân dân cùng gìn giữ, củng cố khối đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Thi đua yêu nước, người lao động Bình Định làm lợi gần 156 tỉ đồng

Xuân Nhàn |

Thi đua yêu nước, lao động sáng tạo đã thành phong trào sâu rộng tại Bình Định. 5 năm (2018 - 2023), toàn tỉnh có 12.217 sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, làm lợi gần 156 tỉ đồng…

Công nhân Thái Bình mong có sân chơi để thư giãn sau giờ làm việc

Lương Hà |

Thái Bình - Nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình mong muốn được đầu tư thiết chế văn hóa, để có sân chơi thư giãn sau giờ làm việc.

11 học sinh Hà Nội nghi ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ mua ở cổng trường

Vân Trang |

11 học sinh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ mua ở cổng trường.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Công nhân thêm kỳ vọng về chỗ an cư với chính sách nhà ở mới

Nguyễn Tùng |

Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp thêm niềm tin, kỳ vọng sẽ có được nơi an cư, lạc nghiệp khi Luật Nhà ở (sửa đổi) cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1 - 3.12.2023, với sự tham dự của 1.100 đại biểu. Đoàn Hà Nam có 12 đại biểu, đại diện cho hơn 113.000 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động toàn tỉnh tham dự đại hội.

Thi đua yêu nước gắn với quyền lợi đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn cùng đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Sóc Trăng không ngừng ra sức thi đua sáng tạo trong lao động, sản xuất đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Củng cố khối đại đoàn kết, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc tiếp tục động viên nhân dân cùng gìn giữ, củng cố khối đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Thi đua yêu nước, người lao động Bình Định làm lợi gần 156 tỉ đồng

Xuân Nhàn |

Thi đua yêu nước, lao động sáng tạo đã thành phong trào sâu rộng tại Bình Định. 5 năm (2018 - 2023), toàn tỉnh có 12.217 sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, làm lợi gần 156 tỉ đồng…