Doanh nghiệp Hải Phòng dừng tiếp nhận công nhân ở huyện Vĩnh Bảo từ 26.6

Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp dừng tiếp nhận lao động cư trú tại huyện Vĩnh Bảo từ 26.6. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp dừng tiếp nhận lao động cư trú tại huyện Vĩnh Bảo từ 26.6. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp dừng tiếp nhận lao động cư trú tại huyện Vĩnh Bảo từ 26.6. Ảnh Mai Dung
Lên top