Hải Phòng xem xét khởi tố chủ và lái xe khách làm lây lan dịch COVID-19

Hải Phòng yêu cầu xử lý, điều tra, khởi tố chủ và lái xe khách làm lây lan dịch bệnh. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng yêu cầu xử lý, điều tra, khởi tố chủ và lái xe khách làm lây lan dịch bệnh. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng yêu cầu xử lý, điều tra, khởi tố chủ và lái xe khách làm lây lan dịch bệnh. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top