NĂM 2019, DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CẦN THÊM 2 TRIỆU VIỆC LÀM:

Doanh nghiệp gia tăng kế hoạch tuyển dụng lao động

Chương trình giao lưu trực tuyến “Thị trường lao động 2019: Cơ hội việc làm và tư vấn của chuyên gia” của Báo Lao Động. Ảnh: P.V
Chương trình giao lưu trực tuyến “Thị trường lao động 2019: Cơ hội việc làm và tư vấn của chuyên gia” của Báo Lao Động. Ảnh: P.V
Chương trình giao lưu trực tuyến “Thị trường lao động 2019: Cơ hội việc làm và tư vấn của chuyên gia” của Báo Lao Động. Ảnh: P.V
Lên top