Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động VN làm việc với LĐLĐ tỉnh Lai Châu

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc sáng 6.10.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc sáng 6.10.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc sáng 6.10.
Lên top