LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Tặng quà cho 3 trường học xã Căn Co - huyện Sìn Hồ

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho học sinh 3 trường.
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho học sinh 3 trường.
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho học sinh 3 trường.
Lên top