Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Điểm cầu An Giang: Đại biểu dự đủ, đúng thành phần, học tập nghiêm túc

Lên top