Đảng bộ Tổng LĐLĐVN:

Quán triệt các nội dung Hội nghị TƯ 8 (khoá XII) của Đảng

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng uỷ Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: H.A
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng uỷ Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: H.A
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng uỷ Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: H.A
Lên top