Đến năm 2023, phấn đấu đào tạo được ít nhất 50 luật sư công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 2, khoá XII. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 2, khoá XII. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 2, khoá XII. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top