Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII

Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN điều hành Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN điều hành Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN điều hành Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top