Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN lần thứ nhất khóa XII

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN. Ảnh Sơn Tùng.
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN. Ảnh Sơn Tùng.
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN. Ảnh Sơn Tùng.
Lên top