Đà Nẵng: 465 triệu đồng trao tặng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng trao quà động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng trao quà động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng trao quà động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lên top