Đà Nẵng: Thăm, trao quà cho các điểm chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19

Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng đến thăm, trao quà tại một điểm chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Phương Trà
Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng đến thăm, trao quà tại một điểm chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Phương Trà
Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng đến thăm, trao quà tại một điểm chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Phương Trà
Lên top