Đà Nẵng: Xét nghiệm COVID-19 cho 50.000 người lao động

Lên top