7 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Times City đã trở thành F0

Cán bộ y tế có mặt tại khu vực cách ly ở Times City. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế có mặt tại khu vực cách ly ở Times City. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế có mặt tại khu vực cách ly ở Times City. Ảnh: Lao Động
Lên top